Komise

období 2014-2018

Komise pro dopravu a bezpečnost – zabývá se veškerou dopravou v našem okolí a bezpečností spoluobčanů…

Redakční komise – pokrývá oblast obecního periodika Vestecké listy, WWW stránky, Facebook a Obecní kroniku…

Komise pro životní prostředí – zabývá se stavem životního prostředí v našem okolí…

 

Ustanoveny radou obce dne 10.11.2014

 

Pracovní skupina – Komise kulturní – zabývá se kulturním a společenským děním v obci…

 

Ustanovena radou obce dne 10.8.2015