Komise

období 2018-2022

Redakční komise – pokrývá oblast obecního periodika Vestecké listy, WWW stránky, Facebook, mobilní aplikaci Obec Vestec, SMS info a Obecní kroniku…

Komise pro životní prostředí – zabývá se stavem životního prostředí v našem okolí…

Ustanoveny radou obce dne 11.12.2018

 

Pracovní skupina – Komise kulturní – zabývá se kulturním a společenským děním v obci…

Ustanovena radou obce dne 10.8.2015