Výbory

období 2018-2022

Finanční výbor – provádí kontrolu hospodaření s majetkem a finančními prostředky obce...

Kontrolní výbor –  na základě zjištěných skutečností předkládá návrhy k odstranění nedostatků…

 

Ustanoveny zastupitelstvem obce dne 5.11.2018