Veřejná vyhláška

Oznámení o zahájení řízení o zrušení trvalého pobytu Vladimíra Matouška, nar. 3. 7. 1957