Veřejná vyhláška

Oznámení o zahájení řízení o zrušení trvalého pobytu Vladimíra Matouška, nar. 13.8.1976