Veřejná vyhláška

Veřejná vyhláška – Rozhodnutí o zrušení trvalého pobytu pana Vladimíra Matouška, nar. 13. 8. 1976