Veřejná vyhláška

Veřejná vyhláška – Rozhodnutí o zrušení trvalého pobytu pana Vladimíra Matouška, nar. 3. 7. 1957