Veřejná vyhláška HMP – Oznámení o společném jednání a vystavení návrhů změn vlny 02 úprav č. j. MHMP 561606/2019

Veřejná vyhláška HMP – Oznámení o společném jednání a vystavení návrhů změn vlny 02 úprav č.j. MHMP 561606/2019