Veřejná vyhláška o doručení 1. aktualizace Zásad územního rozvoje Středočeského kraje, včetně vyhodnocení vlivu na udržitelný rozvoj území_čj: 151053/2014/KUSK

Veřejná vyhláška o doručení 1. aktualizace Zásad územního rozvoje Středočeského kraje, včetně vyhodnocení vlivu na udržitelný rozvoj území_čj: 151053/2014/KUSK