Veřejná vyhláška o veřejném projednání návrhu 1. aktualizace Zásad územního rozvoje Středočeského kraje a vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území_ č.j.: 041809/2015/KUSK

Veřejná vyhláška o veřejném projednání návrhu 1. aktualizace Zásad územního rozvoje Středočeského kraje a vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území_ č.j.: 041809/2015/KUSK