Veřejná vyhláška o zahájení řízení o vydání změny Z-1902/07 č.j. MHMP 1995011/2016

Veřejná vyhláška o zahájení řízení o vydání změny Z-1902/07