Veřejná vyhláška – Opatření obecné povahy č. 55/2018 – Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunkaci

Veřejná vyhláška – Opatření obecné povahy č. 55/2018 – Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci