Veřejná vyhláška – Z2835/00 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy a vyhodnocení vlivů této změny na udržitelný rozvoj území (č.j. MHMP 2064149/2016)

Veřejná vyhláška – Z2835/00 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy a vyhodnocení vlivů této změny na udržitelný rozvoj území