Veřejná vyhláška – Oznámení o doručení návrhu ÚP Vestec a vyhodnocení vlivů ÚP Vestec na udržitelný rozvoj území

Veřejná vyhláška – Oznámení o doručení návrhu ÚP Vestec a vyhodnocení vlivů ÚP Vestec na udržitelný rozvoj území