Veřejná vyhláška – oznámení o konání opakovaného veřejného projednání změn vlny 05 úprav U 1353/05 Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy (č.j. MHMP 587029/2020)

Veřejná vyhláška – oznámení o konání opakovaného veřejného projednání změn vlny 05 úprav U 1353/05 Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy