Veřejná vyhláška – oznámení o konání veřejného projednání změn vlny 09 úprav U 1372/09 a 1373/09 Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy (č.j. MHMP 592829/2020)

Veřejná vyhláška – oznámení o konání veřejného projednání změn vlny 09 úprav U 1372/09 a 1373/09 Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy