Veřejná vyhláška – oznámení o konání veřejného projednání změn vlny 12 Z 3164/12 Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy (č.j. MHMP 588008/2020)

Veřejná vyhláška – oznámení o konání veřejného projednání změn vlny 12 Z 3164/12 Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy