Veřejná vyhláška – oznámení o konání veřejného projednání změn vlny 12 úprav Z 3148/12, Z 3158/12 a Z 3183/12 Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy (č.j. MHMP 588061/2020)

Veřejná vyhláška – oznámení o konání veřejného projednání změn vlny 12 úprav Z 3148/12, Z 3158/12 a Z 3183/12 Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy