Veřejná vyhláška – Oznámení o projednání návrhu zadání celoměstsky významné změny Z 2838/00 ÚPSÚ hl.m. Prahy

Veřejná vyhláška – Oznámení o projednání návrhu zadání celoměstsky významné změny Z 2838/00 ÚPSÚ hl.m.Prahy