Veřejná vyhláška – Oznámení o projednání návrhu zadání celoměstsky významných změn IV Územního plánu sídel.útvaru hl.m.Prahy

Veřejná vyhláška – Oznámení o projednání návrhu zadání celoměstsky významných změn IV Územního plánu sídel.útvaru hl.m.Prahy