Veřejná vyhláška – Oznámení o projednání návrhu zadání celoměstsky významných změn V – 1. část Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy

Veřejná vyhláška – Oznámení o projednání návrhu zadání celoměstsky významných změn V – 1. část Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy