Veřejná vyhláška – oznámení o projednání návrhu zadání úprav vlny 01 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy č.j. MHMP 1215669/2016

Oznámení o projednání návrhu zadání úprav vlny 01 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy