Veřejná vyhláška – Oznámení o projednání návrhu zadání Územního plánu hlavního města Praha (Metropolitního plánu)

Veřejná vyhláška – Oznámení o projednání návrhu zadání Územního plánu hlavního města Praha (Metropolitního plánu)