Veřejná vyhláška – oznámení o projednání návrhu zadání změn vlny 10 – Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy

Veřejná vyhláška – oznámení o projednání návrhu zadání změn vlny 10 – Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy