Veřejná vyhláška – oznámení o projednání návrhu zadání změn vlny 18 Územního lánu sídelního útvaru hl. m. Prahy (č.j. MHMP 1554200/2019)

Veřejná vyhláška – oznámení o projednání návrhu zadání změn vlny 18 Územního lánu sídelního útvaru hl. m. Prahy