Veřejná vyhláška – oznámení o projednání návrhu zadání změn vlny 21 Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy (č.j. MHMP 191160/2020)

Veřejná vyhláška – oznámení o projednání návrhu zadání změn vlny 21 Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy