Veřejná vyhláška – oznámení o projednání návrhu zadání změn Z 3433/00 Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy (č.j. MHMP 890790/2020)

Veřejná vyhláška – oznámení o projednání návrhu zadání změn Z 3433/00 Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy