Veřejná vyhláška – oznámení o projednání návrhu zadání změny Z 2440/00, (č.j. MHMP 584347/2017)

Veřejná vyhláška – oznámení o projednání návrhu zadání změny Z 2440/00