Veřejná vyhláška – oznámení o společ.jednání a vystavení návrhu změny Z-2832/00 ÚPSÚ hl. m. Prahy _ Magistrát hl. m. Prahy

Veřejná vyhláška – oznámení o společ. jednání a vystavení návrhu změny Z-2832/00 ÚPSÚ hl. m. Prahy _ Magistrát hl. m. Prahy