Veřejná vyhláška – Oznámení o společném jednání a vystavení návrhů 21 celoměstsky významných změn vlny IV Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy

Veřejná vyhláška – Oznámení o společném jednání a vystavení návrhů 21 celoměstsky významných změn vlny IV Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy