Veřejná vyhláška – oznámení o společném jednání a vystavení návrhu změn U 933/02 Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy (č.j. MHMP 2312080/2019)

Veřejná vyhláška – oznámení o společném jednání a vystavení návrhu změn U 933/02 Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy