Veřejná vyhláška – oznámení o společném jednání a vystavení návrhů změn vlny 01 úprav U1020/01, U1217/01, U 1237/01, U1287/01 – Územního plánu sídelního útvaru hl.m.Prahy a vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území (MHMP 89161/2019)

VV U1020_01