Veřejná vyhláška – Oznámení o společném jednání a vystavení návrhů změn vlny – 16 3255/16, 3256/16, 3258/16, 3259/16 a 3263/16 ÚP sídelního útvaru HMP ( č.j. MHMP 1222221/2020)

Veřejná vyhláška – Oznámení o společném jednání návrhů změn vlny 16  – 3255/16, 3256/16, 3258/16, 3259/16 a 3263/16 ÚP sídelního útvaru HMP