Veřejná vyhláška – Oznámení o společném jednání o návrhu celoměstsky významné změny I+II Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy – Z 2265/00

Veřejná vyhláška – Oznámení o společném jednání o návrhu celoměstsky významné změny I+II Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy – Z 2265/00