Veřejná vyhláška – Oznámení o společném jednání o návrhu změny Z – 1563/07 Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy

Veřejná vyhláška – Oznámení o společném jednání o návrhu změny Z – 1563/07 Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy