Veřejná vyhláška – Oznámení o uložení písemnosti č.j. 01319/2020/OU pro pana Nguyen Ngoc Bao

Ode dne 19.5.2020 je v podatelně obecního úřadu Vestec, Vestecká 3, připravena k vyzvednutí písemnost č.j. 01319/2020/OU pro pana Nguyen Ngoc Bao, nar. 15.8.1951, ve věci určení příspěvku na péči nezletilého Jana B.. v dětském domově Tachov. Písemnost si může adresát vyzvednout v úředních hodinách do 3.6.2020 včetně.