Veřejná vyhláška – Oznámení o vydání Změny č. 5 Územního plánu nového sídelního útvaru Vestec formou opatření obecné povahy č. 1/2011

Veřejná vyhláška – Oznámení o vydání Změny č. 5 Územního plánu nového sídelního útvaru Vestec formou opatření obecné povahy č. 1/2011