Veřejná vyhláška – Oznámení o zahájení řízení o vydání Aktualizace č. 1 Zásad územního rozvoje hlavního města Prahy

Veřejná vyhláška – Oznámení o zahájení řízení o vydání Aktualizace č. 1 Zásad územního rozvoje hlavního města Prahy