Veřejná vyhláška – oznámení o zahájení řízení o vydání Aktualizace č. 7 Zásad územního rozvoje hl. m. Prahy

Veřejná vyhláška – oznámení o zahájení řízení o vydání Aktualizace č. 7 Zásad územního rozvoje hl. m. Prahy