Veřejná vyhláška – oznámení o zahájení řízení o vydání Aktualizace č. 9 Zásad územního rozvoje hl. m. Prahy

Veřejná vyhláška – oznámení o zahájení řízení o vydání Aktualizace č. 9 Zásad územního rozvoje hl. m. Prahy