Veřejná vyhláška – Oznámení o zahájení řízení o vydání celoměstsky významné změny Z 2833/00 Územního plánu sídelního útvaru hl.m. Prahy

Veřejná vyhláška – Oznámení o zahájení řízení o vydání celoměstsky významné změny Z 2833/00 Územního plánu sídelního útvaru hl.m. Prahy