Veřejná vyhláška – Oznámení o zahájení řízení o vydání celoměstsky významných změn III Územ.plánu sídel. útvaru hl.m.Prahy

Veřejná vyhláška – Oznámení o zahájení řízení o vydání celoměstsky významných změn III Územ. plánu sídelního útvaru hl.m. Prahy