Veřejná vyhláška – oznámení o zahájení řízení o vydání změn vlny 05 úprav – opakované veřejné projednání U 1353/05 Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy (č.j. MHMP 311862/2020)

Veřejná vyhláška – oznámení o zahájení řízení o vydání změn vlny 05 úprav – opakované veřejné projednání U 1353/05 Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy