Veřejná vyhláška – Oznámení o zahájení řízení o vydání změn vlny 17 – Z 3267/17, Z 3270/17 a Z 3271/17 Územního plánu sídelního útvaru HMP

Veřejná vyhláška – Oznámení o zahájení řízení o vydání změn vlny 17 – Z 3267/17, Z 3270/17 a Z 3271/17 Územního plánu sídelního útvaru HMP