Veřejná vyhláška – oznámení o zahájení řízení o vydání změn vlny 22 Z 3398/22 a Z 3402/22 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy

Veřejná vyhláška – oznámení o zahájení řízení o vydání změn vlny 22 Z 3398/22 a Z 3402/22 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy