Veřejná vyhláška – Oznámení o zahájení řízení o vydání změny I+II Územního plánu sídelního útvaru hl.m. Prahy Z 2179/00

Veřejná vyhláška – Oznámení o zahájení řízení o vydání změny I+II Územního plánu sídelního útvaru hl.m. Prahy Z 2179/00