Veřejná vyhláška – oznámení o zahájení řízení o vydání změny vlny 10 Z 3104/10 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy (č.j. MHMP 1848586/2019)

Veřejná vyhláška – oznámení o zahájení řízení o vydání změny vlny 10 Z 3104/10 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy