Veřejná vyhláška – oznámení o zahájení řízení o vydání změny vlny 12 Z 3164/12 Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy (č.j. MHM 204532/2020)

Veřejná vyhláška – oznámení o zahájení řízení o vydání změny vlny 12 Z 3164/12 Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy