Veřejná vyhláška – oznámení o zahájení řízení o vydání změny vlny 16 Z 3264/16 Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy (č.j. MHMP 1217417/2020)

Veřejná vyhláška – oznámení o zahájení řízení o vydání změny vlny 16 Z 3264/16 Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy