Veřejná vyhláška – Oznámení o zahájení řízení o vydání změny Z-1563/07 Územního plánu sídel. útvaru hl. m. Prahy

Veřejná vyhláška – Oznámení o zahájení řízení o vydání změny Z-1563/07 Územního plánu sídel. útvaru hl. m. Prahy