Veřejná vyhláška – oznámení o zahájení řízení o vydání změny Z 3222/00 Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy (MČ Praha 7, MČ Praha – Troja; lávka v oblasti Císařského ostrova – Trojská lávka) (č.j. MHMP 1393365/2019)

Veřejná vyhláška – oznámení o zahájení řízení o vydání změny Z 3222/00 Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy (MČ Praha 7, MČ Praha – Troja; lávka v oblasti Císařského ostrova – Trojská lávka)